کسانی که به بیش از یک زبان صحبت می کنند ، پس از سکته مغزی سریعتر بهبود می یابند

راههای مختلفی برای کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی وجود دارد. مثل ورزش و عدم استعمال دخانیات.

اما محققان در تحقیقات اخیر خود که در 19 نوامبر در مجله journal Stroke ،نتایج آن را انتشار داده اند اعلام کردند ، افرادی که به بیش از یک زبان صحبت می کنند ،پس از سکته مغزی سریعتر از سایر افراد بهبود پیدا می کنند.

این مساله بر می گردد به “cognitive reserve”، چرا که درمغز این افراد اتصالات شبکه ای گسترده تری بوجود آمده است. افرادی که فعالیت مغزی بالایی دارند ، پس از آسیب های مغزی ،راحت تر درمان می شوند.

در این مطالعه 353 بیمار دوزبانه با 255 بیمار تک زبانه به مدت دو سال مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.پس از این مدت پژوهشگران اعلام نمودند که در افراد دوزبانه 4% بهبودی حاصل شد ، در حالیکه میزان بهبودی در افراد تک زبانه کمتر از 2% ارزیابی شد.

محققان می گویند فایده دوزبانه بودن این است که اگر فرد نتوانست با یک زبان سخن بگوید ، قسمت دیگر مغز که زبان دوم را می داند فعال می شود. محققان می گویند این نتیجه هرگز به این معنا نیست که افراد تک زبانه پس از سکته مغزی بهبود پیدا نمی کنند.محققان می گویند این مسئله ، این نظریه را که مغز در شرایط مناسب پویاست ، قویا تایید می کند.

 

منبع : سلامت دیجیتال
476
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید