ارتباط رضایت از زندگی با حجم ماده خاکستری مغز

پژوهش جدید محققان دانشگاه کیوتو در ژاپن حاکی از آن است که برخورداری از ماده خاکستری بیشتر در منطقه پرکانئوس (Precuneus) مغز باعث زندگی شادتر می‌شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، تحقیقات واتارو ساتو و تیمش نشان داد که شادی ترکیبی از احساسات شاد و رضایت از زندگی است که در منطقه پرکانئوس در کنار هم قرار می‌گیرند. این ناحیه در لوب آهیانه داخلی مغز قرار داشته که در هنگام تجربه آگاهی، فعال می‌شود.

انسان‌ها به شیوه‌های مختلف احساساتی می‌شوند، برای مثال برخی افراد با شدت بیشتری نسبت به دیگران در زمان شنیدن تعریف خوشحال می‌شوند.

روانشناسان دریافتند که فاکتورهای احساسی مانند این و رضایت از زندگی در کنار هم، تجربه ذهنی «شاد بودن» را تشکیل می‌دهند.

اما مکانیسم عصبی پشت چگونگی ظهور شادی هنوز ناشناخته باقی مانده است. به گفته محققان، درک این مکانیسم می‌تواند سرمایه بزرگی برای تعیین منصفانه میزان سطح شادی باشد.

محققان مغز شرکت‌کنندگان در این تحقیق را اسکن ام‌آرآی کردند و سپس به این افراد پرسشنامه‌ای در مورد شادی کلی آن‌ها، شدت احساساتشان و میزان رضایت آن‌ها از زندگی داده شد.

بررسی‌های آن‌ها نشان داد افرادی که میزان شادی آن‌ها بالاتر بود، حجم بیشتری از ماده خاکستری در بخش پرکانئوس مغزشان داشتند. به عبارت دیگر، افرادی که شادی را با شدت بیشتر و غم را با شدت کمتر احساس می‌کنند و بیشتر قادرند معنی زندگی را دریابند، پرکانئوس بزرگتری دارند.

منبع : ایسنا
470
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید