استفاده از جنین منجمد شده در IVF موفق تر از جنین تازه عمل می کند

 

محققان پس از یک تحقیق 5 ساله دریافتند که درصد موفقیت استفاده از جنین منجمد در روش IVF حدود 25% بیشتر از سایر روش ها و مخصوصا استفاده از جنین تازه است.

آنها می گویند موفقیت در این روش با سن باروری نیز ارتباط دارد . در زنان بین 34 تا 30 ساله این روش 32.8% نسبت به سایر روشها موفقیت آمیز بوده است.

این تحقیق نشان داده است که میزان استفاده از جنین منجمد در این روش بارداری از 39% در سال 2009 به 45% در سال 2013 افزایش را نشان می دهد. استفاده از تکنیک انجماد سریع امکان بهینه سازی زمان بندی جهت انتقال موفقیت آمیز جنین را فراهم کرده است.

آنها همچنین معتقد هستند که چند قلوزایی دارای خطرات متعدد زیادی برای سلامتی مادر و جنین محسوب می شود و این روش یک روش مطمئن برای سلامتی مادر و جنین است.

منبع : سلامت دیجیتال
734
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید