افزایش بازده تولید سلول‌های قلبی از سلول‌های بنیادی پرتوان به کمک روغن ماهی

محققان پژوهشگاه رویان با استفاده از ترکیبی ساده، بازده تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان به سلول‌های تپنده قلبی را افزایش دادند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، هدف از کشت و تمایز سلول‌های بنیادی، تولید بافت‌ها و ارگان‌هایی است که جایگزین قسمت‌های صدمه دیده بدن انسان شوند. این روش درمان، به خصوص برای آسیب‌هایی که درمان دیگری ندارند و درمان آنها تنها از طریق جایگزینی بخش صدمه دیده ممکن است، اهمیت بسیاری دارد.

یکی از ارگان‌های حیاتی انسان قلب است. هر آسیب وارد شده بر بافت قلب تنها با جایگزین کردن بافت صدمه دیده قابل درمان است. تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان به سلول‌های تپنده قلبی گزینه مناسبی برای تأمین بافت لازم در پیوند محسوب می‌شود که نسبت به اهدا عضو چند حسن دارد؛ نخست این که چون سلول از بدن خود فرد تأمین می‌شود احتیاج به سرکوب سیستم ایمنی پس از پیوند نیست، دوم آنکه نیازی به انتظار‌های طولانی تهدید کننده حیات برای یافتن اهدا کننده نخواهد بود و سوم آنکه هزینه این درمان بسیار کمتر از پیوند قلب است.

مشکلی که امروز بر سر راه استفاده از سلول‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی برای پیوند به فرد دارای آسیب قلبی وجود دارد، بازده کم روش‌های تمایزی مرسوم است. برای تأمین تعداد سلول لازم برای پیوند باید بازده روش‌های تمایزی افزایش یابد.

به گزارش ایسنا محققان پژوهشگاه رویان برای بهبود بازده تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های قلبی تپنده، بر ترکیبات روغن ماهی متمرکز شدند.

پیشتر نشان داده شده بود که این ترکیبات به خصوص آیکوزاپنتائنوئیک اسید در محافظت از بافت قلبی اثر قابل توجهی دارند.

به منظور بررسی اثر این ترکیب بر تمایز سلول‌های پرتوان به سرنوشت قلبی، دکتر اقدمی، دکتر بهاروند، پریسا شعبانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، پس از تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان به مزودرم (یکی از سه لایه جنینی که قلب از آن مشتق خواهد شد)، غلظت‌های مختلف آیکوزاپنتائنوئیک اسید را بر آن اثر دادند تا مشخص شود آیا این ماده اثر مثبتی بر تمایز سلول‌های پرتوان به سلول‌های تپنده قلبی خواهند داشت؟

نتایج این تحقیق که در مجله Biochemical and Biophysical Research Communication به چاپ رسیده است، نشان داد: غلظت کم (10 میکرومولار) آیکوزاپنتائنوئیک اسید باعث افزایش قابل توجه کلنی‌های تپنده و افزایش سه برابری بیان ژن‌های مربوط به نشانگر‌های قلبی در سلول‌های تحت القا می‌شود. در مقابل غلظت‌های بالاتر این ماده اثرات مثبتی نداشتند.

بر این اساس با استفاده از غلظت کم آیکوزاپنتائنوئیک اسید که از روغن ماهی قابل استخراج است، می‌توان بازده تمایز سلول‌های پرتوان به سلول‌های تپنده قلبی را افزایش داد.

نتایج این تحقیق می‌تواند به برداشتن گامی موثر در درمان نارسایی‌های قلبی به کمک سلول‌های بنیادی منجر شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا
445
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید