این راهها کمک می کنند تا نام افراد را فراموش نکنید

 

برای همه ما اتفاق افتاده است که نام فردی را به خاطر نیاوریم . گویی تمام خاطرات ما پاک شده است و هرگز نام او را نمی دانستیم. اما ممکن است که زمانی که فرد نامش را می گفته ما به آن توجه نکردیم و حواسمان جای دیگری بوده است و یا کلا نمی توانیم نام افراد را به خاطر بسپاریم.

  • مثبت نگاه کنید.

این مسئله را باعث رنجش خود نکنید. اگر نگران هستید که ممکن است که فرد از این فراموشی شما ناراحت شود، با لبخند به او بگویید که همیشه همینطوری هستید و معمولا نام افراد در خاطر شما نمی ماند.

  • لیستی از نام افراد داشته باشید.

اگر نام وسایل را هم فراموش می کنید لیستی تهیه کنید و در روی میز کار خود داشته باشید.

  • قبل از هر چیز اطمینان حاصل کنید که فرد مقابل نامش را به شما گفته است.

گاه با فرد جدیدی روبرو می شوید و مدتی صحبت می کنید اما یادتان نمی آید که نام و فامیل او چیست. ممکن است او خود را معرفی نکرده باشد.

  • مشخصه ای از فرد را درنظر ثبت کنید. مثلا چشم آب ، موهایی با مدل خاص و ….
  • گاه پیش می آید که نام فردی سخت و کمیاب است و به گوش شما آشنا نیست. برای به خاطر سپردن نام این فرد اگر برای شما اهمیت کاری دارد ، نامش را چند بار در ذهن خود هجی کنید.
منبع : سلامت دیجیتال
687
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید