با این تمرینات ساده به یکدیگر نزدیک تر شوید:

حتی اگر شما کسی را برای سالهاست که می شناسید ، اما همیشه چیزهایی وجود دارد که شما باید درباره یکدیگر یاد بگیرید.

جزئیات شخصی، عقاید پنهان و برخی خصوصیات رفتاری ممکن است از دید شما دور مانده باشند یا باید در زمان خودش بروز کند .

تمریناتی هستند که کمک می کند تا با همسر و دوست و خانواده مان صمیمی تر باشیم و بدون تنش در کنار هم اوقات خوشی را تجربه کنیم.

  • درمقابل هم بنشینید به طوری که بتوانید 3 دقیقه مستقیم در چشمان هم خیره شوید.
  • یکی از شما بپرسد : چی دوست داری ؟
  • طرف مقابل به سوال با صداقت و سادگی پاسخ دهد.بدون تامل و تفکر
  • این سوال و جواب را هر دو نفر انجام دهند.
  • برای لحظه ای چشمان خود را ببندید و خوب فکر کنید.
  • آنچه را که در ذهن شما در این لحظه گذشته است را به هم بگویید.
  • عمل فوق را بار دیگر تکرار کنید . اگر لازم است زمان بیشتری را برای تفکر باهم در نظر بگیرید.
  • هردونفر به آنچه که گفتید دوست دارید فکرکنید و به آنچه دیگری دوست دارد. و تصورات خود را با نگاه به هم منتقل کنید. با این عمل احساسات خود را به همدیگر منتقل می کنید و این عمل احساس واقعی شما را به دیگری نشان می دهد.

این تمرین به شما کمک می کند تا با احساسات پنهان یکدیگر آشنا شوید و راههای جدیدی را برای ابراز دوستی و محبت خود به دیگری کشف کنید و از باهم بودن رضایت حاصل کنید.

منبع : سلامت دیجیتال
523
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید