تبديل چربي پهلو به سلول هاي بتا براي درمان ديابت

محققان علوم بيوسيستم و مهندسي ETH در زوريخ موفق به تبديل بافت چربي پهلو به سلول هاي بتا براي درمان ديابت شدند.
در اين روش، سلول هاي بنيادي بافت چربي استخراج شده و با استفاده از يك نرم افزار ژنتيكي، به سلول هاي بتا تبديل مي شوند. سلول هاي بتاي توليد شده به اين روش، در حضور گلوكز، هورمون انسولين ترشح مي كنند. عملكرد اين سلول ها دقيقا مشابه سلول هاي طبيعي بتاي موجود در پانكراس است. سلول هاي بتا، نوعي از سلول هاي پانكراس هستند كه وظيفه اصلي آنها ترشح انسولين است.
كاربرد نرم افزار ژنتيكي در توليد سلول هاي بتا، رشد مجدد فاكتورهاي رشد است. فاكتورهاي اصلي مورد نظر Ngn3،Pdx1 و MAFA هستند كه غلظت آنها در طول فرآيند متغير است.
ميزان انسولين ترشح شده توسط سلول هاي بتاي مصنوعي، كمتر از سلول هاي طبيعي است؛ ولي موفقيت بزرگي در درمان بيماري ديابت محسوب مي شود.
ديابت به علت ناتواني بدن در توليد يا مصرف انسولين بوجود مي ‏آيد. انسولين هورموني است كه توسط سلول هاي بتا در لوزالمعده توليد مي شود و نقش آن استفاده از قند به عنوان عظيم ترين منبع انرژي بدن است.نتايج اين تحقيقات در نشريه Nature Communications منتشر شده است.

منبع : ايرنا
12
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید