تولید نانوجاذبی برای تعیین مقادیر بسیار کم داروهای ضد سرطان

دکترعلی مهدی نیا از محققان این طرح گفت: سرطان پستان وسرطان رحم، دو نمونه از سرطان های شایع درخانم ها محسوب می شوند، با توجه به اینکه روش های دارویی، رایج ترین روش های درمان این بیماری ها است، ازاین رو تعیین مقدار داروی مصرف شده در نمونه های زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، سنجش سطح درمانی داروها، یک موضوع بسیار مهم آزمایشگاه های تعیین و اندازه گیری دارویی بشمار می رود که انجام صحیح آن موجب پیشرفت در امر دارو درمانی شده، اما انجام نادرست آن، هزینه های آزمایشگاهی و درمانی را بدون کمک به امر درمان افزایش می دهد.
مهدی نیا، تشخیص مقادیر بسیار اندک دارو در بدن را یک امر مهم در دارودرمانی بیماری سرطان برشمرد و افزود: ساخت جاذب های مناسب با کارایی بالا و روش های سنتز ساده و ارزان برای پیش تغلیظ و استخراج این داروها با مقادیر بسیار کم ( که به طور مستقیم با روش های دستگاهی قابل اندازه گیری نیستند) از نمونه های زیستی و سپس آنالیز این داروها با روش های دستگاهی، کمک شایانی به بخش درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد کرد.
وی گفت: در این راستا ما با یک روش بسیار ساده و ارزان الکتروریسی، نانو الیاف کامپوزیت چارچوب های فلزآلی/پلیمر را تولید کرده ایم.
وی بیان کرد: در این پژوهش، نانوجاذب های الیافی از جنس چارچوب های فلز-آلی/پلی آکریلو نیتریل با روش الکتروریسی سنتز شده اند، با استفاده از این نانوجاذب (به دلیل ظرفیت جذب بالای آن و به تبع آن فاکتور پیش تغلیظ بالا) می توان مقادیر بسیار کم داروهای آستروئیدی را در بافت های پیچیده بدون نیاز به دستگاه های پیشرفته اندازه گیری کرد.
مهدی نیا افزود: نتایج آزمون های صورت گرفته و همچنین مقایسه عملکرد این روش با روش های مشابه حاکی از عملکرد بهتر این روش ازلحاظ حد تشخیص اندازه گیری دارو و مصرف کمتر حلال های آلی و مواد جاذب است.
نتایج این تحقیق درمجله Journal of Chromatography A منتشر شده است.
منبع : shafaonline.ir
496
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید