ساخت باتری‌ از برگ درختان بلوط

زمانی که به درخت سرسبز نگاه می‌کنیم با خود فکر نمی‌کنیم هریک از این برگ‌ها باتری‌های کوچکی هستند، این برگ‌های کوچک انرژی درخت را ذخیره و در زمانی دیگر استفاده می‌کنند و این مراحل طبیعی، موجب ساخت باتری از برگ درختان به جای باتری‌های لیتیومی امروزی خواهد شد.
محققان دانشگاه مریلند در جستجوی روشی عالی، ارزان‌قیمت برای تولید باتری با قطب منفی یا آند با استفاده از محیط اطراف شدند. این روش استفاده از برگ در فناوری موجود بود.
محقق این تحقیق هانکبین لی، از مرکز ملی فناوری و علوم نانو پکن، اظهار کرد: برگ‌های پیرامون ما بسیار زیاد هستند و روزانه آن‌ها را بدون توجه مشاهده می‌کنیم.
شکل برگ‌ها با نیازهای باتری‌های امروز تطابق دارد و شامل سطح کم و ساختار درونی پیچیده است که می‌توان آن را از الکترولیت سدیم پر کرد.
دانشمندان برگ درختان بلوط را تا 1000 درجه سانتی‌گراد گرما می‌دهند تا ساختار کربن موجود آسیب ببیند و سپس با وارد کردن الکترولیت به منافذ برگ‌های طبیعی موجب جذب آن می‌شوند.
این روش در برگ‌های دیگر نیز آزمایش شده تا بهترین گزینه برای ذخیره انرژی انتخاب شود، این آزمایش بر روی پوست موز، خربزه، هندوانه و خزه نیز انجام شده است.

منبع : ایسنا
487
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید