سیارات غیر قابل سکونت با طرح جدید دانشمندان قابل سکونت می شوند

مدت های پیش این نظریه که میلیون‌ها سیاره‌ به دلیل نامناسب بودن شرایط خالی از سکنه مانده اند توسط اخترفیزیکدانان مطرح شد.این سیارات در واقع برای زندگی بیگانگان مناسب هستند.سیاره‌هایی که به زمین شباهت دارند مکان هایی اند که برای زندگی کردن مورد بررسی قرار می‌گیرند،اما نکته اصلی اینجاست که کوتوله های نارنجی و قرمز ستاره این سیاره ها هستند و آن ها به دور این کوتوله ها گردش می کنند.این دسته از ستاره ها از ستاره منظومه ما یعنی خورشید کوچکتر هستند.

ستارگان کوتوله بیش از ۷۰ درصد از ستارگان جهان را شامل می شوند که تقریبا باورها بر این عقیده است که هر کوتوله قرمز دارای سیاره‌ای واقع در فاصله قابل سکونت و با سطح آب شبیه به زمین است.کمی پیشتر سیاره‌های در قد و قواره سیاره ما مشاهده شدند که به دور سیاره‌های کوتوله می‌چرخیدند و تصور می‌شد که به قفل چرخشی دچار هستند.
قفل چرخشی به این معنی است که آن‌ها مانند ماه که همیشه یک طرف آن رو به زمین است،همیشه با یک طرف رو به ستاره‌ها گردش می‌کنند. این امر موجب می شود که نیمی از سیاره بیابان سوزان و نیمی از آن پهنه‌ای از یخ باشد که برای زندگی کردن مناسب نیست.

و اکنون محققان به رهبری جرمی لکونت، محقق پسادکترا در موسسه کانادایی اخترفیزیک نظری دانشگاه تورنتو یک مدل آب و هوایی سه بعدی ساخته و دریافتند که یک جو نازک به سیاره اجازه می‌دهد از قفل چرخشی رها شده و در زمان حرکت در مدار ستاره، به چرخش درآید.
پیش از این دانشمندان بر این باور بودند که تنها یک جو بزرگ می‌تواند چرخش قابل توجهی را ایجاد کند، اما به گفته لکونت، جوهای نازک ممکن است از تاثیر گردشی بیشتری برخوردار باشند زیرا آن‌ها اجازه می‌دهند نور بیشتری از ستاره به سطح سیاره بتابد. این گرمای خورشیدی به هدایت باد برای ایجاد یک جزر و مد جوی پرداخته که به نوبه خود اصطکاک ایجاد کرده و باعث می‌شود این سیاره به چرخش درآید.

محققان بر این باورند که سیارات هم اندازه زمین با شرایط جوی مشابه در واقع در زمان گردش به دور ستارگان کوتوله نارنجی و برخی از ستارگان کوتوله قرمز دارند، به دور خود نیز می‌چرخند. ستاره‌شناسان در انتظار شواهد تجربی برای حمایت از نظریه خود هستند، اما بر این باورند که این امر می‌تواند جستجوی دانشمندان را برای حیات در خارج از منظومه شمسی گسترش دهند.

منبع : سایت زوم تک
503
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید