طب سنتی بستری مناسب برای اصلاح سبک زندگی

معاون طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت بیشتر بیماری های مزمن و غیرواگیر به سبک زندگی نادرست مردم برمی گردد که با نهادینه شدن طب سنتی می توان گامی ارزشمند در برطرف کردن آنها برداشت.

دکترمحمود خدادوست  اظهار کرد:طب سنتی بستری مناسب برای اصلاح سبک زندگی است و تلاش می کنیم تا سبک زندگی صحیح که ریشه در باور و فرهنگ مردم این کشور دارد را به مردم آموزش دهیم.

وی با اشاره به نقش بهورزان در این حوزه،تصریح کرد: بسیاری از خدمات طب سنتی در حوزه پیشگیری، سلامتی و بهداشت است و اگر بهورزان یا کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی آموزش های لازم در این حوزه را فراگیرند، می توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.

معاون طب سنتی وزیر بهداشت ادامه داد: خدماتی که در قالب این همکاری برای بهورزان تعریف شده است بسیار ساده و براساس اصول سبک زندگی صحیح و درست است.

 

بهره گیری از ظرفیت مراکز بهداشتی برای نهادینه کردن طب سنتی

خدادوست ادامه داد: با بهره گیری از توان و ظرفیت خانه ها و مراکز بهداشتی کشور در صدد نهادینه کردن طب سنتی در جامعه هستیم.

وی افزود: فرایند و روند اولیه نحوه بهره گیری از توان و ظرفیت خانه ها و مراکز بهداشت مشخص و مقرر شد در روزهای آینده جلسات تعامل و هماهنگی با معاونت بهداشتی این وزارتخانه ادامه پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت اظهارکرد:هرچند اقداماتی مانند تعیین بسته خدمات،دستورالعمل اجرایی و بسته های آموزشی در حال تهیه است اما در این زمینه باید با معاونت بهداشتی به توافق برسیم و جلسات مشترک برای تعامل و هماهنگی به زودی برگزار خواهد شد.

خدادوست بیان کرد: با ایجاد آموزش آبشاری در شبکه های بهداشت و درمان کشور می توانیم بخش عمده ای از نیازهای مردم به خدمات طب سنتی که در باور و فرهنگ آنان است را پاسخ مناسب دهیم.

معاون طب سنتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با رویکرد جدید در شبکه های بهداشت و درمان، ارائه مناسب خدمات طب سنتی به مردم دور از انتظار نیست.

منبع : خبرگزاری طب نا
665
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

آنمی یا کم خونی