نانوحباب‌های منفجره برای نابودی سلول‌های سرطانی

محققان دانشگاه ایلینویز از فناوری فراصوت برای منفجر کردن نانوحباب‌های حامل دارو به عنوان رویکرد هدفمندتر در درمان سرطان بهره برده‌اند.

هیچ درمان سرطان مستقیمی وجود ندارد اما حمله به یک تومور در کبد، فرآیند دشواری است که معمولا نیازمند جراحی است.

روش جدید محققان یک رویکرد کمتر تهاجمی بوده و بر نانوحباب‌هایی تکیه دارد که داروهای ضد سرطان را با خود به درون تومور برده تا در داخل آن بترکد.

در توسعه این روش،‌ محققان از داروهای موجود Targretin یا bexarotene استفاده کردند که معمولا به شکل کپسول برای درمان سرطان لنفوم جلدی سلول T تجویز می‌شوند. اما محققان باید دارو را برای مناسب کردن آن در مبارزه با تومورهای جامد مجددا مهندسی می‌کردند.

آن‌ها نانوحباب‌ها را با داروی غیرفعال Targretin پر کرده و آن را با استفاده از یک کاتتر منعطف به کبد یک خوک آزمایشگاهی تزریق کردند. در طول فرآیند درونی سازی سلولی از فراصوت برای ترکاندن حباب‌ها و فعالسازی و آزاد کردن دارو در داخل سلول‌های سرطانی استفاده شد.

به گفته محققان، این مکانیزم آزادسازی خاص علاوه بر ارائه جایگزینی بالقوه برای عمل جراحی، می‌تواند درمان‌های دارویی دقیق‌تر را فراهم کند که سلول‌های سالم را ذخیره می‌کند.

این تحقیق در مجله ACS Nano منتشر شده است.

منبع : ایسنا
448
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید