چطور نکات ایمنی در قبال آتش را به کودکان یاد بدهیم؟

مهم است که کودکان بفهمند که هرگز نباید با کبریت بازی کنند و اینکه در هنگامی که بوی دود را استشمام می‌کنند یا آتش را می‌بینند، چه‌کاری انجام دهند.

این نکات ایمنی را در برخورد با آتش را به کودکانتان آموزش دهید:

– به کودکانتان یاد دهید که با کبریت، فندک یا شمع بازی نکنند. به آنان توضیح دهید که آتش داغ و سوزنده است، به‌سرعت ممکن است به‌جاهای دیگر سرایت کند و بسیار خطرناک است.

– یک برنامه فرار در هنگام آتش‌سوزی در خانه را با کودکانتان تمرین کنید. خزیدن روی زمین در زیر دود پخش‌شده است، و اقداماتی که هنگام آتش گرفتن لباس‌ها باید انجام داد را با آنان تمرین کنید. اطمینان حاصل کنید که کودکان فهمیده‌اند که در هنگام آتش‌سوزی باید خانه را ترک کنند و به هیچ دلیلی نباید به درون خانه بازگردند.

– به کودکان تصویر یک آتش‌نشان با تجهیزات کامل را نشان دهید تا کودکان ترسی از آنان نداشته باشند.

– به کودکان درباره حفظ ایمنی در نزدیکی اجاق‌ها، آتشدان‌ها، سیم‌ها و پریزهای برق و رادیاتورها آموزش دهید.

منبع : همشهری آنلاین
515
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید