یک روش ایمن اسکن قلب، دستاورد محققان آکسفورد

در حال حاضر برای اسکن قلب از MRI استفاده می شود. این فرآیند نیاز به تزریق دو ماده آدنوزین و گادولینیم دارد. داروی اول اثر ورزش را شبیه سازی می کند و ماده دوم که یک فلز سنگین کمیاب است، سبب افزایش وضوح و تشخیص بافت قلب می شود. گادولینیم اثرات جانبی فراوانی دارد و برای بیمار، به ویژه بیمارانی که از نارسایی کلیه رنج می برند، خطرناک است.
محققان دانشگاه آکسفورد برای حل این مشکل، از یک روش نگاشت به نام T1 استفاده کرده اند که تشخیص به وسیله آن ساده تر است و دیگر نیازی به استفاده از گادولینیم نیست.
T1 یک ثابت زمانی است که مدت زمان لازم برای تحت تاثیر قرار گرفتن یک اتم، تحت تاثیر میدان مغناطیسی و یا امواج رادیویی، برای بازگشت به حالت پایه ترمودینامیکی را مشخص می کند. این شاخص زمانی عوامل غیر نرمال موجود در قلب، مانند کاهش ذخیره خونی در یک ناحیه را نشان می دهد.
براساس این گزارش، اسکن به روش T1 یک روش غیر تهاجمی و رنگی با حداکثر دقت است که تنها سه دقیقه طول می کشد.
نتایج کامل این تحقیقات در نشریه Cardiovascular Imaging منتشر شده است.

منبع : ایرنا
435
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید