9 گزینه خوشبختی

همان‌طور که ایرانیان به رسم سال‌های دور منزل و محل زندگی خود را تمیز و نو می‌سازند، برای شروع یک سال جدید نیاز است در رفتار، ادراک و تفکرات خود تحولاتی به وجود‌ آورد و طرز تفکر و نگرش‌های خود را تغییر داد.

در پیش گرفتن راستگویی و صداقت بیشتر، یکی از این‌ راه‌هاست.دومین پیشنهاد به امیدواری معطوف می‌شود. رو به رو شدن با مسائل زندگی در سایه امیدواری عبور از مشکلات را آسان تر می‌کند.

سومین پیشنهاد بهره‌مندی از شادی است.احساس شادکامی به افراد انرژی بیشتر می‌بخشد و موجب موفقیت روزافزون در زندگی خواهد شد.برقرار کردن روابط اجتماعی و بین فردی مؤثرتر با اطرافیان سالی متفاوت را رقم خواهد زد زیرا گفت‌و‌گوی مؤثر و جایگزین ساختن ارتباطات مؤثر با روابط شکننده و توأم با تندی و پرخاشگری احساس بهتری را به ارمغان خواهد‌ آورد.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که از ابتدای سال باید به آن توجه کرد کمک به دیگران و نوعدوستی ‌است و به یاد داشته باشیم با نوعدوستی پیش از آنکه به دیگری کمک کرده باشیم به خود کمک کرده‌ایم. به مناسبت‌های مختلف به دوستان و اعضای خانواده هدایایی هر چند کوچک تقدیم کنید زیرا هدیه دادن سبب شادکامی و افزایش سطح بهداشت روان می‌شود.

توکل به خدا موجب افزایش انگیزه می‌شود. توجه به دیگران باعث می‌شود در مواقع نیاز مورد توجه دیگران قرار گیریم.بنابراین در ماه به احوالپرسی خویشاوندان بپردازید. پیشنهاد دیگر به سالمندان اختصاص دارد، مورد حمایت ویژه قرار دادن‌ سالمندان تغییر بسیار خوبی است.
به قول و قرارهایمان بیشتر پایبند باشیم. از بدقولی و بدعهدی دوری گزینیم و نظم، وقت شناسی و خوش خلقی را جایگزین آن سازیم.

مرور زندگی زناشویی و تجدید نظر در روابط با اعضای خانواده، آخرین پیشنهاد است که موانع و مشکلات موجود را از میان برداشته و راه حلی برای غلبه بر مشکلات خانوادگی خواهد بود و به این ترتیب طعم خوشبختی به اعضای یک خانواده چشانده می‌شود.

منبع : روزنامه ایران
527
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید