آشنایی با ویژگی‌های مزاج‌های چهارگانه

مهدی کریمی درباره ضرورت مزاج شناسی اظهار داشت: علت بیماری و منشأ درمان تغییر مزاج است، به‌عبارتی؛ خروج شخصی از تعادل مزاجی مساوی با بیمار شدن وی است، و با برگرداندن مزاجش به حالت تعادل درمان می‌شود.

ویژگی‌های مزاج‌های چهارگانه

 کریمی گفت: ویژگی‌های مزاج‌های چهارگانه  از چگالی کم تا زیاد است, صفرا؛ عنصر این مزاج آتش و فصل خاص آن تابستان است.

صفراوی‌ها زود عصبانی و زود آرام می‌شوند

این دستیار تخصصی طب سنتی افزود: صفراوی‌ها مزاجی تند و تیز مثل آتش دارند, زود عصبانی و زود آرام می‌شوند، افرادی باهوش و بسیار خلاق، و دارای تفکری منطقی بوده و ارتباط بین موضوعات را به‌خوبی پیدا می‌کنند، معمولاً افراد جنوب کشور به‌علت گرم و خشک بودن منطقه دارای این مزاج هستند.
کریمی ادامه داد: دم؛ عنصر این مزاج هوا و فصل مطابق آن بهار است. دموی‌مزاج‌ها افرادی فعال و پویا، دارای حرکاتی خارج از عرف، کلی‌نگر و تاحدی بی‌خیال هستند و رهبران انقلابی از این دسته‌اند.

بلغمی‌ها صبور هستند اما فعالیت آنها بسیار کُند است

کریمی اضافه کرد: بلغم؛ عنصر این مزاج آب و فصل همسان با آن زمستان  است. بلغمی‌ها صبور هستند اما فعالیت آنها بسیار کُند و اعضای بدنشان ضعیف بوده و ارتباط بین امور را کم متوجه می‌شوند.

سوداوی‌مزاج‌ها درون‌گرا، گوشه‌گیر، وسواسی و منفی‌باف هستند

این دستیار تخصصی طب سنتی خاطرنشان کرد: سودا؛ عنصر این مزاج خاک و فصل هم‌مزاجش پاییز است. این گروه افرادی ریزبین، جزئی‌نگر، اهل هنر، اما درون‌گرا، گوشه‌گیر، وسواسی و منفی‌باف هستند.

منبع : تسنیم
784
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید