تماس با ما

 

جهت تماس با سلامت دیجیتال میتوانید از طریق پست های الکترونیکی زیر اقدام فرمایید:

جهت تماس برای امور آگهی و تبلیغات :

Ads@salamatdigital.ir

 

جهت ارسال مقالات و امور پژوهشی:

Editorial@salamatdigital.ir

 

جهت پرسش و کسب اطلاع:

Info@salamatdigital.ir