ارائه درمان جدیدی برای سرطان پستان در ایران

 نتایج پژوهش های دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که با همکاری محققان انستیتو پاستور ایران صورت گرفت، نشان می دهد که پلاسمای جت در مقایسه با دیگر روش ها برای درمان سرطان سینه موثرتر است.
فرحناز یزدان طلب مجری این تحقیق پژوهشی با بیان اینکه پلاسمای جت یکی از پر استفاده ترین روش ها برای تولید پلاسمای اتمسفری سرد است، گفت: پلاسمای جت نوعی تخلیه الکتریکی پایدار، هموژن و یکنواخت در فشار اتمسفری تولید می کند و دمای گاز در این تخلیه الکتریکی کمتر از ۵۰ درجه است که برای درمان حساس به حرارت بسیار مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی روش پلاسمای اتمسفری سرد در درمان سرطان سینه»، تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد روی سلول های سرطان سینه رده MDA-MB-231 مورد بررسی قرار گرفت.
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، هدف از انجام این تحقیق را که در فاز کشت سلولی انجام شده است، بررسی مهار رشد سلول های سرطانی سینه با استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد برشمرد.
به گفته یزدان طلب، در این پژوهش از گاز هلیوم برای ایجاد پلاسما در دمای اتاق به صورت تابش نقطه ای در سه زمان مختلف ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ ثانیه استفاده شد و با استفاده از آزمایش سمیت سلولی (MTT ) درصد زنده ماندن سلول های تیمار شده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شد: نتیجه این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تابش، میزان زنده ماندن سلول های سرطانی درمان شده با پلاسما کاهش یافت.
یزدان طلب با استناد به نتایج این طرح تحقیقاتی، زمان بهینه تابش پلاسما برای از بین بردن سلول های سرطانی را ۹۰ ثانیه ذکر کرد.
یزدان طلب با بیان این که نتیجه این مطالعه نشان می دهد که استفاده از پلاسمای اتمسفری سرد می تواند روش درمانی مناسبی برای سلول های سرطانی به شمار آید، ادامه داد: سرطان سینه از شایع ترین انواع سرطان و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر روش های نوینی برای کاهش عوارض جانبی و اختصاصی عمل کردن درمان ها برای مقابله با سرطان سینه صورت گرفته است تا تنها بافت توموری مورد تهاجم قرار گیرد و سلول های سالم از گزند اثرات درمانی در امان بمانند و در این میان یکی از روش های غیر تهاجمی استفاده از تکنیک پلاسمای فیزیکی غیرحرارتی است که در آن از گازهای یونیزه در دمای ۳۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد استفاده می شود و بهترین تکنیک برای درمان های حساس به حرارت است.

منبع : ايرنا
632
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید