افراد از کارافتاده، زنان خانه دار و بیکاران بیش از همه در معرض اختلال روانی

 یک روانپزشک گفت: میزان شیوع اختلالات روان در افراد از کارافتاده با فراوانی 43.18 درصد و پس از این رده، میان زنان خانه دار و بیکاران بیش از سایر افراد جامعه است.
دکتر احمدعلی نوربالا در ششمین همایش علمی سالانه سلامت روان و رسانه در بیمارستان روزبه در تشریح روند سلامت روان در پانزده سال گذشته ایران افزود: بر اساس روند مطالعاتی 15 ساله که از 1378 آغاز شد ظاهرا مجردها وضعیت روان بهتری نسبت به سایر افراد جامعه دارند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سال 78 – سال اول مطالعه سلامت روان-، 21 درصد افراد پانزده سال به بالا دارای علائم اختلالات روان بودند که این رقم در سال گذشته به 23.44 درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار 13.2 درصد کودکان و نوجوانان کشور مبتلا به علائم اختلالات روان هستند.
این روانپزشک گفت: روند مثبت و منفی سلامت روان استان ها در پانزده سال گذشته نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روان در استان های گلستان و چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: میزان شیوع اختلالات در استان تهران از 21.5 درصد به 39.6 درصد در سال 90 رسید و اکنون در دولت تدبیر و امید به 31.3 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از مولفه هایی که در سلامت روان تهرانی ها خیلی تغییر داشته مولفه اضطراب بوده است.
وی یادآور شد: سلامت روان با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی دارد.

منبع : ایرنا
642
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید