به کارگیری نانوذرات مغناطیسی جایگزین شیمی درمانی

 پژوهشگران ایتالیایی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی موفق به رهاسازی داروی شیمی درمانی در محل تومور سرطانی شده اند، این روش می تواند اثرات جانبی داروی شیمی درمانی را کاهش دهد. نانوذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست دهنده در فرآیند شناسایی سرطان مورد استفاده قرار می گیرند.
محققان مؤسسه فناوری ایتالیا با استفاده از ترکیبات مغناطیسی موفق به مقابله با تومور صلب سرطانی شدند، این روش می تواند جایگزین مناسبی برای شیمی درمانی باشد بدون این که اثرات جانبی داشته باشد.
این پروژه با عنوان FluoMagneto شناخته می شود و در آن از نانوذرات مغناطیسی برای رهاسازی داروهای شیمی درمانی استفاده شده است، دارو با استفاده از میدان مغناطیسی در محل تومور رهاسازی می شود.
ترسا پلگرینو از محققان این مؤسسه گفت: نانوذرات مغناطیسی می توانند داروی شیمی درمانی را به محل مورد نظر انتقال دهند، این روش دارورسانی هوشمندانه تر از روش های رایج و جایگزین مناسبی برای روش های شیمی درمانی مرسوم است. با این روش می توان دوز مصرفی داروی شیمی درمانی را کاهش داد که این کار موجب تقلیل اثرات جانبی دارو می شود.
وی بیان کرد: این یک حوزه تحقیقاتی بسیار فعال است که مرزهای دانش وفناوری را توسعه می دهد، این نانوذرات مغناطیسی می توانند به عنوان عامل کنتراست دهنده برای تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرند، در واقع از این نانوذرات می توان برای جداکردن سلول های سرطانی از سالم استفاده کرد.

منبع : ایرنا
912
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید