تضاد باورنکردنی دوسوی یک خیابان!

اگر به جنوب پارک مرکزی نیویورک غرب حوزه کلمبوس نگاه کنید، این منظره ای خواهد بود که از نیویورک و پارک مرکزی خواهید دید و در سال 1958 طراحی شده است. عکسی که مشاهده می کنید توسط Kathleen Dolmatch گرفته شده و کنتراست دو دنیایی که در کنار هم وجود دارند را به نمایش می گذارد.

منبع : laplas.co
760
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان