توقف روند بیماری MS با ساخت نانو داربست‌های طبیعی

 نرگس شمالی‌زاده محقق ایرانی گفت: نانو داربست‌های طبیعی کلاژن-کیتوسان برای توقف روند بیماری MS تولید شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه کاهش یا از بین رفتن سلول‌های الیگودندروسیت که مسئول ترشح میلین در سیستم اعصاب مرکزی هستند، یکی از مشکلات بیماران MS است، در این طرح نانو داربست‌های طبیعی کلاژن – کیتوسان و هیالورونان حاوی داروی ضد التهابی اینترفرون بتا به صورت پچ پوستی طراحی شده است تا نانوداربست‌های حاوی دارو را در ناحیه سیستم اعصاب مرکزی آزاد سازد.

این محقق ایرانی گفت: آزادسازی این نانوداربست‌ها منجر به تولید سلول‌های الیگودندروسیت می‌شود تا این سلول‌ها بتوانند در بستری مناسب، ترشح میلین را انجام دهند و به کمک داروی ضد التهابی، روند خودایمنی را در ناحیه مغزی متوقف کنند.

وی افزود: کلاژن موجود در سیستم اعصاب مرکزی دارای قطر متوسط۴۰تا ۹۰ نانو متر است و نانوداربست‌ها به روش الکتروریسی در گستره ۵۰ تا ۱۰۲ نانومتر تولید شدند.

شمالی‌زاده اظهار داشت: مواد مورد استفاده در نانو داربست کاملا زیست سازگار بوده و خاصیت ضد التهابی دارند.

منبع : فارس
169
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید