جاي خالي آموزش هاي قبل از ازدواج

نگاهي به آخرين آمار سازمان ثبت احوال نشان مي دهد براي 9 ماهه سال 1394 به ازاي هر 4.3 مورد ثبت ازدواج، يک طلاق به ثبت رسيده است. آماري که اگر بخواهيم نگاه دقيق تري به آن داشته باشيم در مي يابيم به طور ميانگين در هر ساعت 18.6 مورد طلاق در کشور ثبت مي شود که اين آمار به معناي فروپاشي يک خانواده ايراني در هر سه دقيقه است.
در حاليکه طي ساليان اخير بسياري ازمردم مشکلات اقتصادي را دليلي براي افزايش آمار طلاق و افزايش سن ازدواج مي دانند، نکته قابل توجه که طي اين سال ها کمتر به آن توجه شده، اهميت يادگيري مسائل بنيادين ازدواج براي داشتن يک زندگي سالم است. در واقع اگر بتوان ازدواج را و دلايل ازدواج را و نيازهاي زوجين براي داشتن يک ازدواج سالم و خوب را از مدت ها قبل حتي از دوران راهنمايي و دبيرستان جزو سرفصل هاي درسي مدارسمان کنيم، مي توان گفت راهکاري براي حل بحران ازدواج و طلاق در ايران مطرح شده است.
ازدواجي سالم است که زوجين به آرامش برسند
زندگي کردن همچون در يک جاده رانندگي کردن است. اگر آموزش رانندگي نديده باشيم نمي توانيم به سلامت به مقصد برسيم. به مقصد زندگي رسيدن نيازمند آموزش هايي است که در پرتو مشاوره هاي صحيح و اصولي مي توان به آن دست يافت.
دکتر مسعود غفاري، روانشناس در همين خصوص با اشاره به آنکه همه آناني که امروز به راحتي از هم جدا مي شوند چند ماه پيش از عروسي اين گمان را داشتند که بهترين شانس و فرصت براي يکديگرند مي گويد: ازدواج مقوله آموختني است و بايد يادبگيريم چطور ازدواج کنيم تا ازدواج خوب و مناسبي داشته باشيم.
در حالي که اين روزها ازدواج هاي ايراني قاعدتا از يک شيوه خاص که همان ديدن دختر و پسر و جذب آني خلاصه مي شود مي توان گفت نتايج و آمار نشان مي دهد اين نوع مدل ازدواج نياز به واکاوي داشته و بايد شيوه هاي بهتري را جستجو نمود.
بر پايه اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور، در 9 ماهه سال 1394، 39.8 درصد از کل طلاق‌هاي ثبت شده در مناطق شهري مربوط به خانواده‌هايي است که کمتر از 4 سال از شروع زندگي مشترک‌شان گذشته است که اين شاخص در مناطق روستايي کشور 49.4 درصد از کل طلاق‌هاي ثبت شده است.
غفاري در همين خصوص با بيان اينکه وقتي دو فرد با يکديگر ازدواج مي کنند بايد بدانند که بين عمر کردن و زندگي کردن تفاوت وجود دارد، ادامه مي دهد:زندگي فرآيندي است که بايد در آن به چهار مقوله امنيت، آرامش، رشد و نشاط دست پيدا کنيم و اگر جوان ها آموزش هاي لازم براي تحقق اين چهار مقوله را نديده باشند، ازدواج ها در همان سال هاي اول به طلاق منجر مي شوند.
در حاليکه مقوله امنيت در ديدگاه روانشناسان خود به امنيت جاني ، رواني، مالي، خانوادگي، شغلي، سياسي و اجتماعي تقسيم مي شود، اين روانشناس ازدواج سالم را ازدواجي مي داند که طي آن زوجين به امنيت جاني ، مالي و رواني و خانوادگي برسند.
طلاق پنهان و آشکار در جامعه رو به افزايش است
اما در حالي آمار ازدواج و طلاق در کشور وضعيت نا به ساماني دارد که جامعه شناسان نيز دليل افسارگسيختگي اين پديده اجتماعي را آماده نبودن زوجين براي ازدواج مي دانند.
در روزگاري که ما انسان ها براي ساده ترين امورروزانه زندگي خود ساعت ها آموزش مي بينيم، عجيب است که يکي از سرنوشت سازترين مراحل زندگي خود را بر مبناي احساس و تصميم لحظه اي تجسم مي بخشيم.
محمد جمشيدي، جامعه شناس در گفت و گو با نوآوران با بيان اينکه دو فرد که مي خواهند با يکديگر ازدواج کنند بايد اطلاعاتي راجع به رشد علمي و شناختي، رشد اجتماعي، فرهنگي و ارتباطي ، رشد عاطفي،احساسي و هيجاني، رشد اخلاقي، رشد مالي، ورزش ، هنري ، سياسي ، ارضاي جنسي و تندرستي و سازگاري يکديگر داشته باشند، ادامه مي دهد: مراجعه به مشاورين مجرب مي تواند جوانان را در داشتن يک انتخاب درست کمک کند.
او با تاکيد بر اينکه کودکان و نوجوانان ما به دليل ساختار آموزشي جامعه در خصوص مسائل ازدواج بسيار بي دانش هستند،‌ادامه مي دهد: تعريف ازدواج بسيار گسترده تر از معناي زناشويي دو فرد است و تا هنگامي که در جامعه صرفا به اين ديدگاه توجه شود ازدواج ها به توفيق چنداني نرسيده و در بسياري مواقع مشکل آفرين مي شوند.
دراين راستا طلاق پنهان را بايد موضوعي دانست که بسياري از خانواده هاي ايراني با آن مواجه بوده و آن را لمس مي کنند.
جمشيدي در بيان دلايل طلاق پنهان در جامعه مي گويد: جامعه ايران هيچ گاه بر طبق اصول و قواعد مشخص ازدواج نکرده و همين عاملي براي نارضايتي زوجين مي شود. در حاليکه مي توان گفت در بسياري از زندگي هاي امروزي طلاق پنهان ديده مي شود و زندگي افراد تنها به خاطر فرزندانشان به صورت ظاهري حفظ مي شود.
در نهايت . . .
در حاليکه مشاوره دادن در ايران آنچنان که بايد و شايد جا نيفتاده است بايد دليل بسياري از معضلات اجتماعي را نبود همين مشاور آگاهي دهنده در بطن خانواده ها دانست. ازدواج هايي که بر مبناي سنت و تجربه و بدون بهره بردن از دانش روز اتفاق مي افتند آبستن حوادث بسياري هستند که حل هر کدام از آنها نيازمند توان و نيروي بسيار است. حوادثي که هر کدام به نوبه خود در دنياي مدرن امروز مي تواند بهانه اي براي طلاق
و جدايي باشد.

منبع : روزنامه نوآوران
809
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید