داروی درمان لوکمی در کودکان می تواند برای درمان سرطان های دیگر نیز به کار رود:

تکنولوژی اصلاح ژن باب جدیدی را برای درمان لوکمی در کودکان باز کرده است که این روش شاید بتواند به درمان دیگر انواع سرطان نیز کمک نماید.

در این روش محققان سلول های T-cells, که در مبارزه با عفونت موثرند را جدا کرده و ژنهای آنها را اصلاح کردند تا بتوانند علیه سلول های سرطانی وارد عمل شوند و سپس آن را به بیمار تزریق نمودند.

عمل تزریق که تنها ۱۰ دقیقه به طول انجامید توانست سلول های لوکمی را در یک کودک ۱۴ هفته ای نابود کند. محققان می گویند شاید این درمان برای تومور هایی که مایع نیستند مانند سرطان neuroblastoma که در سلول های مغزی رخ می دهد ،کمی دشوارتر باشد.

محققان می گویند این روش درمان برای بیماری های خونی دیگر مانند  myeloma و chronic lymphocytic leukemia نیز می تواند مفید واقع شود.

منبع : سلامت دیجیتال
339
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید