در چین آرنج‌تان عطسه کنید

با توجه به تصویرهای متعددی که از ذرات منتشرشده از عطسه گرفته شده، محققان معتقدند که حتما باید جلوی انتشار این ذرات را که با سرعت زیادی از دهان خارج می‌شوند، گرفت.

ذرات عفونی بزاق به شکل بالون از دهان خارج می‌شوند، سپس مانند یک حباب می‌ترکند و آنگاه در هوا اسپری می‌شوند.

به گزارش «sbs»، به عقیده محققان MIT، ذرات عطسه علاوه‌بر عفونی بودن، ابرهایی از گاز را ایجاد می‌کنند که پنج تا ۲۰۰ برابر دورتر از محل خارج شدن عطسه از دهان، منتشر می‌شوند و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی در هوا باقی می‌مانند، مستعد گسترش بیماری‌های مختلف می‌شوند.

گرفتن دست جلوی مسیر عطسه نادرست‌ترین کار ممکن است و میکروب‌ها تا مدت‌ها روی دست باقی می‌مانند. اگر از دستمال استفاده می‌کنید نیز باید بعد از عطسه، آن را دور بیندازید. اما در نبود دستمال، بهترین راه، عطسه کردن در چین آرنج است به‌طوری که هیچ ذره‌ای از عطسه از آن خارج نمی‌شود.

منبع : روزنامه فرهیختگان
146
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید