زیباترین شهر های دنیا در پاییز


زیباترین شهر های اروپا در پایییز

بسیار از ما وقتی که مهر ماه فرا می رسد، با شروع مدارس و دانشگاه ها و فصل پاییز، با سفر خداحافظی می کنیم و بر این عقیده هستیم که سفر برای تابستان است و بس. ولی واقعیت این است که شهرهایی در این کره خاکی وجود دارند که پاییزهایی بی نظیر دارند و آماده و پذیرای از مسافران در این فصل. در این لیست نماهایی از چند شهری که پاییزهایی بی نظیر را دارند می پردازیم

 

منبع : lastsecond.ir
607
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید