زیبایی تا شعاع 15 کیلومتری

تصاویری که مشاهده می کنید آثار Trevor Pottelberg عکاس چشم انداز از انتاریو، کانادا هستند.

انتاریو می گیود: “من در منطقه ای زندگی نمی کنم که مناظر شگفت انگیز به سادگی همه جا وجود داشته باشند. در نزدیکی خانه من هیچ اقیانوس و کوهستانی وجود ندارد. چشم انداز محلی اینجا در درجه اول تا جایی که چشم کار می کند زمینهای تخت و هموار کشاورزی است، اما چند تپه و دره هم وجود دارد، اگر بدانید کجا را نگاه کنید.”

 

منبع : laplas.co
642
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان