سالمندان از خودشان مراقبت کنند


سالمندان از خودشان مراقبت کنند

 

سالمندان بهتر است نسبت به مراقبت از خود در برابر یبمارشدن بسیار فعال باشند و اجازه ندهند بیماری و کسالت به سراغشان بیاید و اگر در این امر کوشا و فعال باشند هیچ وقت افتاده  و زمین گیرنمی شوند

دکتر الهام نواب با بیان اینکه خودمراقبتی، اصل مهم در پیشگیری و مراقبت در سالمندان است، گفت: ارائه آموزش‌های موثر در جهت چگونگی مراقبت از خود برای سالمندان، اقدامی بزرگ حول محور پیشگیری از آسیب در این گروه است.

وی اضافه کرد: خودمراقبتی مستلزم آن است که آموزش‌هایی بر پایه نیازهای فردی و اجتماعی سالمند ارائه شود. خود مراقبتی بر اساس نیازها و دغدغه‌های سالمند طراحی می‌شود و نیاز است که آموزش و یادگیری حاصل از آن مداوم تکرار شود. همچنین این روش در همه حیطه‌ها از جمله نیازهای جسمی، روحی، معنوی و اجتماعی فرد سالمند را مقاوم می‌کند.

نواب با اشاره به اینکه ایجاد آگاهی از میزان کمک‌رسانی فرد سالمند به خود و دانستن اینکه چه زمانی فرد از کمک‌رسانی به خود عاجز است و باید به پزشکان مراجعه کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: سالمندانی که نیازمند کمک‌رسانی در خانه هستند، باید از آموزه‌های خود مراقبتی بهره گیرند تا از تمام توانمندی‌هایشان استفاده کنند و در کنار آن از پزشکان و متخصصان نیز برای برطرف کردن نیازها بهره‌مند شوند.

این مدیر گروه پرستاری سالمندان افزود: بیماری آلزایمر از جمله بیماری‌هایی است که برنامه‌های مراقبتی به مراقبین فرد بیمار آموزش داده می‌شود؛ چراکه بیمار و خانواده باید با هم تحت آموزش قرار گیرند و باید توجه داشت که در برخی موارد بیمار آموزش‌پذیر نیست و اطرافیان و خانواده فرد باید عهده‌دار اجرای برنامه خود مراقبتی برای شخص شوند.

 

 

منبع : خبرگزاری ایسنا
317
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید