شايد موفقيد ولي خبر نداريد!

بسياري از ما اين دوره را تجربه کرده ايم که احساس کنيم زندگي به نفع ما پيش نمي رود. اين که خود را به خاطر سطح توانايي مان در هر موقعيتي از محل کار گرفته تا امور منزل سرزنش کنيم، کار دشواري نيست و به احتمال زياد مانع موفقيت ما خواهد شد. همچنين تداوم اين امر باعث مي شود فرد، خود را به طور کامل ناموفق بداند حتي اگر شواهد، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي او به گونه اي ديگر باشد.
حالا اگر شما شخصي هستيد که سر خود را خيلي شلوغ کرده ايد و هرگز وقت نمي کنيد که موفقيت و پيشرفتتان را حس کنيد، احتمال آن زياد است که فرد موفقي باشيد ولي متوجه موفقيت هاي خود نباشيد.به گزارش نشريه Social psychological & personality science، در ادامه اين مطلب به سراغ بعضي نشانه هاي موفقيت مي رويم که شايد کمتر به آن ها توجه کرده ايد. از شما مي خواهيم که آن ها را بخوانيد و سپس نگاهي به ويژگي هاي خودتان بيندازيد چراکه شايد شما هم در زندگي تان انسان موفقي باشيد اما به دليل بدبيني هايتان، خودتان را ناموفق جلوه داده باشيد.

1 -منتظر تعريف و تمجيد ديگران نيستيد: تاييد طلبي از دوستان و همکاران حسي است که از سنين نوجواني در ما شکل مي گيرد.

2 -زندگي آرام و دور از هياهويي داريد: اگر اين طور است، شايد بتوان گفت که زندگي شما کاملا موفق است.

3 -براي زندگي خود برنامه داريد: موفقيت براساس برنامه ريزي و داشتن يک برنامه طولاني، شما را به جايي مي رساند که مي خواهيد در آينده باشيد.

4 -سحرخيز هستيد: هرگاه براي مقابله با موضوعات روزمره زندگي، صبح زود و با انرژي از رختخواب بيرون پريديد، احتمالا به يک سبک زندگي موفق رسيده ايد.

5 -از نظر اجتماعي فرد فعالي هستيد: موفقيت از روش هاي گوناگون حاصل مي شود و فقط به رتبه، مقام و پول شما بستگي ندارد. اگر به راحتي در جمع هاي گوناگون اجتماعي جاي مي گيريد، شما يک زندگي موفق داريد.

6 -احترام متقابل ايجاد مي کنيد: موفقيت چيزي نيست جز حاصل تقابل شما با دشواري ها و استرس ها و در عين حال حفظ ادب و احترام.

7 -دوست داريد به ديگران کمک کنيد: اگر شما مي توانيد بستري براي فعاليت موفقيت آميز ديگران فراهم کنيد و تکيه گاه قدرتمندي براي همکارانتان هستيد، خيلي به موفقيت نزديک شده ايد.

8 -پشتکار داريد: اگر شما حاضريد که آستين ها را بالا بزنيد و نگران کثيف شدن دست هايتان نيستيد(!) تا به موفقيت برسيد، از آن چه فکر مي کنيد، بهتريد.

9 -پس از يک شکست به موفقيت نائل شديد: رسيدن به موفقيت پس از عبور از يک شرايط بحراني، مشخصه فردي خردمند با اراده آهنين است که بدون شک در زندگي موفق مي شود.

10 -نظم و ترتيب داريد: داشتن نظم و ترتيب در زندگي نشانه اي از موفقيت است و درس گرفتن از تجربيات گذشته.

11 -شکيبا هستيد: بدون صبر، شما در محيط کار يا زندگي شخصي، حتي تاثيرگذاري طبيعي خود را هم نخواهيد داشت.

12 -قادر به «نه» گفتن هستيد: اگر بتوانيد «نه» بگوييد، از اين نياز که همه را راضي نگه داريد، اجتناب کرده ايد. اين يک نشانه فرد موفق است.

13 -وقتتان را به خوبي مديريت مي کنيد: اين که بتوانيم هر روز از وقتمان طوري استفاده کنيم که فرد موثري باشيم، از نشانه هاي يک فرد موفق است.

14 -دوستان موفقي داريد: اگر افراد موفق شما را احاطه کرده اند، راحت تر مي توانيد در مسير درست رشد و خلاقيت قرار بگيريد.

15 -ديگران را سرزنش نمي کنيد: اگر به اين درجه از زندگي رسيده ايد که خود را مسئول اشتباهاتتان مي دانيد و ديگران را به خاطر شکست ها و ناکامي هايتان سرزنش نمي کنيد، بايد بپذيريد که موفقيد.

16 -به راحتي افکار و عقايدتان را ابراز مي کنيد: اين که شما دلايل خود را به صورت شفاف براي ديگران توضيح دهيد، باعث مي شود آن ها متوجه شوند شما نيز نيازها و افکار خودتان را داريد.

17 – اشتباهتان را پاي ديگران نمي اندازيد: اين که اشتباه ها و شکست هايمان را پاي ديگران بيندازيم، کار ساده اي به نظر مي رسد اما باعث موفقيت نمي شود.

18 – از خودگذشتگي داريد: وقتي در محل کار شرايط بدي پيش مي آيد يا در جمع فاميلي تان مجبوريد با فردي که مشکل داريد، ارتباط برقرار کنيد و از عهده اين کار برمي آييد و مي توانيد کدورت ها را برطرف کنيد.

منبع : همشهری آنلاین
562
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید