طاعون زودتر از آنچه تاکنون تصور می شده عامل بیماری در انسان بوده است

محققان به تازگی دریافته اند که عامل بیماری طاعون بسیار قبل تر از آن زمانی که تاکنون تصور می شده جان مردم را گرفته است.

محققان دندان های ۱۰۱ نفر از اجساد موجود در موزه ها را بررسی و آنالیز کرده و DNA باکتری عامل این بیماری مهلک یعنی Yersinia pestis   را در ۷ نفر آنها پیدا کردند. قدیمی ترین مورد مربوط می شود به عصر برنز سیبریا که بر می گردد به ۲۷۹۴ سال قبل از میلاد مسیح و جدیدترین آنها به ۹۵۱ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد که مربوط می شود به عصر آهن در ارمنستان.

کارشناسان براین عقیده اند که طاعون می تواند عامل مبهم مرگ و میرهای یونان باستان باشد. این یافته ها آشکار می کنند که این باکتری چگونه می تواند هر چند سال یکبار چنان شیوعی پیدا کند که باعث کشتارهای فاجعه بار در یک کشور و یا یک ملت شود.

در قرن ۱۷ تا ۱۴ این بیماری آنچنان سبب مرگ افراد شد که آن را مرگ سیاه نامیدند و سبب گردید تا نیمی از جمعیت اروپا در آن زمان کشته شوند.

آخرین شیوع این بیماری در دنیا به اوایل سال ۱۸۰۰ میلادی بر می گردد که از کشور چین آغاز شده و سپس کشورهای آفریقا، آمریکا، استرالیا و بخش هایی از آسیا را فرا گرفت. محققان این کشف همچنین می گویند این باکتری طی گذشت سالها ،کشنده تر شده است. آنها همچنین می گویند یکی از عوامل انتقال این باکتری به افراد کک ها بوده اند .

نتایج این مطالعه در ۲۲ اکتبر در مجله journal Cell به چاپ رسیده است.

منبع : سلامت دیجیتال
219
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید