فواید پنهان بازی های کامپیوتری


فواید پنهان بازی های کامپیوتری

اکثرا در باره بازی های کامپیوتری کلیشه ای فکر می کنند. مثلا می گویند کاری باطل است ، باعث تنبلی فرد و مغز می شود و از این نظرات . اما:

  1. بازی های کامپیوتری باعث رها شدن قدرت خلاقیت فرد می شود. محققان در سال ۲۰۱۱ مطالعه ای را بر روی ۵۰۰ فرد ۱۴-۱۲ سال که بازیهای کامپوتری برای آنها جذاب و مورد علاقه بود انجام دادند. نتایج نشان داد که این بچه ها خلاق تر هستند و این خلاقیت در کشیدن و نوشتن داستان بیشتر نمود داشت .این محققان می گویند باز ی کامپیوتری یعنی یافتن راهی برای حل مشکل و این حل مشکل راهی جز خلاقیت ندارد.
  2. مانند انفجار بخار است. یعنی کمک می کند تا استرس در فرد آزاد شود . ۶ ماه مطالعه بر روی افراد مورد مطالعه در دانشگاه East Carolinaنشان داد که این بازی ها تاثیرات روانی بسیاری بر روی افراد دارد ، به این ترتیب که با تغیییر وضعیت و یا موقعیت در بازی ، حالت روحی فرد نیز تغییر می کند واین باعث آرامش در فرد می گردد و درنهایت استرس فیزیکی را کاهش می دهند.
  3. مهارت تصمیم گیری در افراد بهبود می یابد. در طی برخی بازی های کامپوتری بازیکن باید در لحظاتی سریع تصمیم بگیرد و این امر کمک می کند تا در زندگی بتواند تصمیمات سنجیده تر و درستی را اتخاذ کند.
  4. انعطاف پذیری و مهارت های اجتماعی فرد را تقویت می کند. خانواده ها گمان می کنند چون فرزندشان ساعت ها تنها پشت کامپیوتر است پس منزوی و غیر اجتماعی است در حالیکه در بسیاری از این بازی ها فرد مهارت های دراجتماع بودن را آموزش می بیند. نتایج مطالعه محققان دانشگاه Oxford این گفته ها را اثبات کرد.
  5. دستیابی به اهداف از دیگر فواید بازی های کامپیوتری است . در این بازی ها فرد ممکن است بارها شکست بخورد اما در نهایت یاد می گیرد چطور به هدفش در بازی و سپس در در زندگی واقعی اش برسد.
منبع : سلامت دیجیتال
241
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید