مراقب آرایش ناخن ها باشید!

لاك ناخن ممکن است باعث allergic contact dermatitis شود. شخصی كه به لاك ناخن حساسیت دارد ممكن است درانگشتان و پلك، صورت و گردن و جاهایی كه لاك ناخن زمانی كه در حال خشك شدن بوده تماس داشته دچار حساسیت شود.
مواد آرایشی ناخن چه هستند؟
مواد آرایشی ناخن برای رنگ كردن ناخن، افزایش طول ناخن به طور مصنوعی و یا افزایش مقاومت ناخن به كار می روند.
لاك ناخن: لاك ناخن ممکن است باعث allergic contact dermatitis شود. شخصی كه به لاك ناخن حساسیت دارد ممكن است درانگشتان و پلك، صورت و گردن و جاهایی كه لاك ناخن زمانی كه در حال خشك شدن بوده تماس داشته دچار حساسیت شود. فرمالدئید یك تركیب آلرژی زا می باشد. افرادی با حساسیت به لاك ناخن می توانند لاك های hypoallergenic را كه بدون فرمالدئید هستند استفاده كنند. لاك های قرمز رنگ ممكن است باعث زرد رنگ شدن و یا بی رنگ شدن ناخن شوند. كوتیكول از عفونت ناخن جلوگیری كرده و سلول های مولد ناخن را محافظت می كند پس بهتر است چیده یا كوتاه نشود.
ناخن های مصنوعی
افزایش طول ناخن ها ممكن است به وسیله ناخن های پلاستیكی كه كل ناخن یا انتهای ناخن را می پوشاند انجام شود. ناخن های مصنوعی با چسب هایی چسبانده می شوند كه حاوی methacrylate هستند كه یك ماده حساسیت زا می باشد. چسب های بدون Methacrylate ممكن است باعث شكاف و ترك ناخن شوند. جعبه های مخصوص ترمیم ناخن هم از این چسبها استفاده می كنند.
ناخن های كاشته شده
استفاده طولانی مدت از ناخن های كاشته شده از آماده مصرف گرفته تا ناخن های كاشته شده برای استفاده طولانی مدت می تواند باعث واكنش های دردناك و شدید شامل عفونت پوست اطراف ناخن ها، شل شدن ناخن ها و درماتیت شود. خانم هایی كه از ناخن های مصنوعی و كاشته شده استفاده می كنند برای زمان طولانی ممكن است مشاهده كنند كه ناخن های طبیعی آنها نازك تر و مات تر شده است. متخصصان پوست پیشنهاد می كنند ناخن های مصنوعی هم 3 ماه یك بار برداشته شوند و اجازه داده شود تا ناخن های طبیعی استراحت كنند.

منبع : ماهنامه دنیای سلامت
689
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید