نمک دریایی چینی حاوی ۱۰۰۰ ذره پلاستیکی است

محققان در مطالعات اخیر خود د ریافته اند که درنمک های دریایی   که در سوپرمارکت های چین به فروش می رسد بیش از ۱۰۰۰ذره پلاستیکی وجود دارد. این نکته یادآور و مصداق این مسئله است که آنچه را که به عنوان زباله به دریا می ریزیم ، همان را به ما پس می دهد.

این مطالعه که در سال ۲۰۱۵ و درمجله معتبری به نا م journal Environmental Science and Technology به چاپ رسیده نشان داده است که از بین ۱۵ برند نمک خریداری شده در چین ، همگی حاوی ذرات پلاستیک تحت عنوان microplastics بودند ، که اندازه این ذرات بیشتر از ۵ میلی متر نبوده است.

محققان می گویند این ذرات می تواند عامل خطرات و مشکلات بسیاری برای سلامتی مصرف کننده ها باشد. در هر پوند از نمونه های مورد مطالعه ۱۲۰۰ ذره پلاستیکی کشف شد.

کارشناسان می گویند اگر چه این مطالعه بر روی نمک های چین انجام شده، اما می تواند زنگ خطر و هشداری باشد برای کل دنیا. این مقاله تحت عنوان Microplastic pollution in table salts from China. در مجله یاد شده به چاپ رسیده است.

منبع : سلامت دیجیتال
225
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید