چاله آب در دریاچه

دریاچه اورگان هرسال خشک می شود. علت این امر چاله ایست که به گدازه های زیرزمینی باز می شود. این چاله هرسال موجب خشک شدن آب دریاچه اورگان می شود، اما باز هم جریان های آبی کوچک آن را پر می کنند. در این ویدئو میبینید که آب چگون با فشار وارد این چاله می شود.

دانلود ویدئو

منبع : laplas.co
754
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان