کار زنان در خارج از منزل آنان را سرحال تر می کند.

هر چند مادر بودن مشغله ای برای تمام زنان است و در جامعه نیز همواره زنان از فرصت های شغلی کمتری برخوردارند و گاه با دستمزدهای کمتری مشغول به کارند اما بررسی ها نشان داده اشتغال زنان در خارج منزل باعث سالم تر شدن آنان می شود.

 

زنان شاغل سرحال تر از زنان خانه دار هستند چون وظایف همسری و مادری را با شغل خود ادغام می کنند و از بیشترین عزت نفس و رضایت و شادی از زندگی برخوردار می شوند.

بر اساس تحقیقات، زنان شاغل سالم تر هستند چون در زندگی آنها کم تحرکی نیست، لذا کمتر نیز بیمار می شوند مادران شاغل کمتر دچار بیماری های متابولیک مثل فشارخون و دیابت می شوند. مادران خانه دار اغلب احساس افسردگی و بیماری می کنند و اضافه وزن بیشتری نسبت به زنان شاغل دارند.

زنان شاغل رموز علمی و اصول اخلاقی زندگی را بهتر به فرزندان خود می آموزند و نفوذ بیشتری بر روی بچه های خود دارند. همچنین آنها کمتر با همسران خود دعوا می کنند و بیشتر از زنان خانه دار به علایق و تفریحات خود توجه دارند.

منبع : hawzah.net
532
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید