آداب غذا خوردن در رستوران

 خوش بین کسی است که وارد رستوران می شود و سفارش ماهی می دهد به امید این که در شکم ماهی یک مروارید پیدا کند تا پول غذا را بپردازد!

تشکر

فکر نکنید چون دررستوران پول داده اید ، دیگر نباید ازصاحب آن و یا پیشخدمت تشکر کنید . تشکر نشانه ی ادب شماست . مرد باادبی می گفت :« وقتی که مُردم ، روی سنگ قبرم بنویسید : معذرت می خواهم که نمی توانم بلند شوم .»

پایان غذا

در پایان غذا ، کارد و چنگال و یا قاشق تان را چسبیده به هم روی بشقاب به صورت مورب بگذارید . این علامتی است که از خوردن دست کشیده اید .

 

پول میز

میزبان شما د ررستوران سرگرم شمردن پول برای پرداخت صورت حساب است . چشم به دست او ندوزید و به همراه او اسکناس ها را شماره نکنید و مخصوصاً این لحظه را برای  تشکر از میهمان نوازی او انتخاب نکنید .

دستمال سفره

در رستوران ، پس از صرف غذا ، دستمال سفره پارچه ای یا کاغذی را تا نکنید . بلکه فقط جمع کنید و در کنار بشقاب بگذارید .

کره

اگر کره سر میز گذاشته شده به طور قطع بشقاب کوچکی هم در کنارتان قرار داده اند . یک برش کره را در بشقاب کوچک بگذارید و بعد کمی از آن را روی نان بمالید و میل کنید .

صندلی

صندلی را درست پشت میز بگذارید و فاصله را با میز طوری تنظیم کنید که به بشقاب مسلط باشید . ضمناً پشت میز هرگز پا روی پا نیندازید .

دانه ی زیتون

زیتون چرب را با چنگال به دهان بگذارید و هسته ی  آن را نیز به وسیله ی چنگال به گوشه ی بشقاب برگردانید .

طرف راست

در رستوران خانم ها طرف راست آقایان می نشینند .

 چنگال

برای خوردن سبزیجات پخته فقط از چنگال استفاده می شود .

صدا نزنید

شما که برای خوردن غذا به رستورانی دعوت شده اید ، اگر نیاز به چیز اضافه ای دارید خوذتان پیشخدمت را صدا نزنید . از میزبان تان بخواهید به جای شما این کارراانجام دهد .

گارسون

به کار بردن ( گارسون ) برای صدا زدنِ پیشخدمت دیگر مؤدبانه نیست . می توانید با اشاره ی دست ، او را بطلبید و یا اگر مجبورید ، آرام او را ( آقا ) صدا بزنید . ادب مثل عطر است . تا انسان چند قطره از آن به خود نزند ، دیگران متوجه آن نمی شوند .

نوشیدنی  با نی

 اگر نوشیدنی را با شیشه و نی آورده اند ، بعد از نوشیدن ، نی را خارج نکنید تا دست و پاگیرنشود .

میز کنار دستی

در رستوران تمام توجه خود را به صحبت افراد کناردستی معطوف نسازید . این عمل شما به طور جدی آن ها را ناراحت می کند .

 صندلی شما

در هرکجا که سر میز غذا بودید ( رستوران ، خانه ،غذا خوردن و …)، پس از خوردن غذا و بلند شدن از سرمیز ، درست این است که صندلی تان را دوباره سرجای اولش باز گردانید .

سیگار  

اگر به کسی سیگار تعارف می کنید ، یک عدد آن را کمی ا زپاکت بیرون بکشید و تعارف کنید . نه این که یک نخ سیگار را بیرون آورده و به دست او بدهید .

منبع : movafaghbashi.com
594
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید