تماس با ما

 

جهت تماس با سلامت دیجیتال میتوانید از طریق پست های الکترونیکی زیر اقدام فرمایید:

جهت تماس برای امور آگهی و تبلیغات :

[email protected]

 

جهت ارسال مقالات و امور پژوهشی:

[email protected]

 

جهت پرسش و کسب اطلاع:

[email protected]