آشنایی با بزرگ ترین و قدیمی ترین قنات جهان


آشنایی با بزرگ ترین و قدیمی ترین قنات جهان

قنات قصبه بزرگ ترین و قدیمی ترین قنات جهان است که مربوط به ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ سال پیشه و تنها اثر پیشنهاد شدهٔ خراسان بزرگ به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت است و در گناباد واقع شده.
قنات قصبهٔ گناباد که از شاهکارهای آبی جهان است از دو رشتهٔ اصلی و شش شاخهٔ فرعی تشکیل شده و مادرچاه آن در دامنهٔ شمالی سیاه کوه و مظهر کنونی قنات در جنوب محلهٔ معروف به قصبهٔ شهر (کوی شرقی) قرار گرفته است. طول این قنات بیش از ۳۳ کیلومتر و عمق مادرچاه اصلی در انتهای رشتهٔ «دولاب نو» با توجه به شیب زمین حدود ۳۰۰ متر و میزان آبدهی آن بیش از ۱۳۰ لیتر در ثانیه است.
قطعه سفال های پراکنده در اطراف دهانهٔ چاه های این رشته حاکی از این است که رشتهٔ قصبه واقع در کانال اولیهٔ اصلی قنات بوده که در زمان هخامنشیان حفر شده و به دنبال آن رشته های دیگر قنات در مواقع خشکسالی حفر شده است. اما ریزش پی در پی قنات، پیشینیان را به یافتن راه چاره ای ترغیب کرد که طی آن در فاصله ۶۸۳ متری، قنات را به دو شاخه تقسیم کنند تا در صورت ریزش و بسته شدن یکی از کانال ها، آب از دیگری خارج شده و در داخل انباشته نشود.
قنات قصبهٔ شهر گناباد به لحاظ موقعیت و قدمت آن یکی از بهترین مکان های گردشگری این شهر محسوب شده و هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب کرده.

منبع : hamgardi.com
506
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید