آشنایی با جاذبه های گردشگری مالی

مالی کشوری است در آفریقای غربی. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش هایی از آن در این صحرا واقع شده است.پایتخت آن باماکو است که در جنوب باختری کشور قرار گرفته است. مالی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آن ها در پایتخت ساکنند. حدود نیمی از مردم مالی زیر خط فقر زندگی می کنند. طلا، اورانیوم، دامداری و نمک از منابع طبیعی مالی هستند.

 

جغرافیا

کشور مالی با موریتانی، الجزایر، نیجر، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه و سنگالهمسایه است. کشور مالی با مساحت ۱٬۲۴۰٬۱۹۲ کیلومتر مربع بیست و چهارمین کشور جهان از نظر مساحت است. مالی متشکل است از جلگه های کم ارتفاع، ولی در رشته کوه های آدرار و دو زیفوزا در شمال شرق ارتفاع می یابد. جنوب کشور پوشیده از علفزار استوایی است در شمال صحرای بزرگ که عمدتاً تپه های شنی و ماسه ای است قرار دارد. آب و هوای مالی داغ و عمدتاً خشک است. هر چند جنوب کشور از ژوئن تا اکتبر دارای فصلی مرطوب است.مالی متشکل است از جلگه های کم ارتفاع، ولی در رشته کوههای آدرار و دو زیفوزا در شمال شرق ارتفاع می یابد. جنوب کشور پوشیده از علفزار استوایی است در شمال صحرای بزرگ قرار دارد.

 

تاریخ

مالی در گذشته به عنوان یک امپراتوری بازرگانی مطرح بود و راه ارتباطی از میان صحرای بزرگ آفریقا شناخته می شد. این سرزمین میان سال های ۱۸۸۱و ۱۸۹۵ مستعمره فرانسه بود. مالی به دست فرانسه تسخیر شد (1880 تا 1885) و به قلمرویی از سودان فرانسه تبدیل گشت. در 1960 این کشور استقلال یافت. در 1968 که رژیم نظامی ژنرال موسی ترائوره دولت سوسیالیست رادیکال را سرنگون ساخت، دولت وی با مشکلات شدید اقتصادی روبه رو شد. از 1979 حکومت تک حزبی برقرار بود. در 1992 نظام چند حزبی دوباره برقرار شد.

 

موزه ملی مالی (national museum of mali)
موزه ملی مالی (national museum of mali)
مسجد بزرگ باماکو (bamako grand mosque)
مسجد بزرگ باماکو (bamako grand mosque)
مسجد دجینگاربر (djinguereber mosque)
مسجد دجینگاربر (djinguereber mosque)
مسجد دجینگاربر (djinguereber mosque)
پارک ملی بانکل (boucle du baoule national park)
پارک ملی بانکل (boucle du baoule national park)
پارک ملی بانکل (boucle du baoule national park)
پارک ملی بانکل (boucle du baoule national park)

 

منبع : akairan.com
904
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان