آشنایی با کشور آفریقایی گامبیا

جغرافیا

جمهوری گامبیا با ۱۱ هزار و ۲۹۵ کیلومتر مربع مساحت در ساحل غربی قاره آفریقا قرار گرفته است. گسترش این کشور در جهت طول جغرافیایی است و طول آن به ۳۲۰ کیلومتر می رسد. گامبیا همچون باریکه ای در طول شرقی ـ غربی در داخل سنگال قرار دارد و از طریق باریکه ای در غرب با اقیانوس اطلس هم مرز است. گامبیا کشوری باریک و کم ارتفاع در دو سوی رود گامبیا است .  آب و هوای کشور داغ و مرطوب است ، و از نوامبر تا مه فصل خشک دارد .

 

حکومت و سیاست

رئیس جمهور و 36 نفر از 50 عضو مجلس نمایندگان هر پنج سال با رأی تمامی افراد بالغ انتخاب می گردند . باقی اعضای مجلس انتصاب می شوند . رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور و کابینه ی وزیران را انتصاب می کند . معاون رئیس جمهور به رهبری دولت در مجلس می پردازد. «یحیی عبدالعزیز جامه» در سال ۱۹۹۴ با انجام یک کودتای نظامی قدرت را در گامبیا در دست گرفت. او در سال ۲۰۰۶ میلادی سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و تاکنون رئیس جمهوری گامبیا است.

اقتصاد

گامبیا همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی از اقتصادی ضعیف و نامتعادل برخوردار است. اثر سالها بهره کشی کشورهای استعمارگر، هنوز قدرت توسعه اقتصادی را به گامبیا نداده و بی سوادی شمار زیادی از جمعیت این کشور و نیز کمبود منابع اقتصادی قابل اتکا موجب شده است تا گامبیا در ردیف یکی از کشورهای فقیر جهان قرار گیرد. تا چند سال پیش اقتصاد بیشتربراساس کشت بادام زمنین بود . هم اینک توریسم مهم ترین گامبیا – درآمد ارز خارجی است .

 

منبع : akairan.com
984
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید

اهرام در سودان