آیا این چهره برای شما آشناست؟


آیا این چهره برای شما آشناست؟

برای همه ما اتفاق افتاده است که که فردی را در خیابان با فرد دیگر اشتباه گرفته باشیم .آیا انسانها همزاد دارند؟ احتمال معقول و منطقی در این زمینه وجود دارد و این به لطف محدودیت تعدای ازژنهاست که بر روی صورت تاثیر دارند. تنوع ژنتیکی گسترده ای در اطراف ما وجود دارد. محققان نمی دانند که چه تعداد ژن در شکل صورت تاثیر دارند و یا چه تعداد ژن و چگونه فاصله بین چشم ها را تعیین می کنند. اما دانشمندان می دانند که چه ژنهایی در تعیین رنگ پوست و مو و چشم دخالت دارند. سال گذشته(2014) محققان مقاله ای را در مجله journal Nature Communications چاپ کردند که در آن آمده بود که ابعاد چهره انسان بسیار متنوع تر از اندازه دست و طول و عرض آن است و دریافتند که در صورت انسان زنهای بیشتری درگیر هستند تا سایر نقاط بدن و این سبب ایجاد این همه تنوع در چهره انسان ها است. این طبیعی است که افراد یک خانواده بهم بیشتر شباهت دارند چرا که ژنهای مشترک بیشتری دارند و این در مورد دوقلوهای همسان بیشتر مصداق دارد چون آنها از یک تخم حاصل شده اند. افرادی که بیشتر به یکدیگر شبیه به نظر می رسند دارای ژن های مشابه بیشتری هستند. قومیت یک مفهوم مزورانه و غیر ژنتیکی است و در واقع این نژاد است که تفاوت ها در آن دیده می شود که اساس و بنیان ژن در ان برقرار است. این صحیح است که مردم یک نژاد و یک کشور شباهت های کلی با یکدیگر دارند اما مهاجرت ها و ازدواج با مردم دیگر کشورها و با نژاد متفاوت یک تنوع ژنتیکی دیگر را ایجاد می کند و این امری اجتناب ناپذیر است مگر اینکه افراد یک کشور و یا یک نژاد را ایزوله کنیم .

منبع : سلامت دیجیتال
1048
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید