آیا شکستن انگشتان سبب ایجاد آرتریت می شود؟

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که در یک جمع ، یکی شروع به شکستن انگشت دست خود می کند و این عمل به ترتیب توسط بقیه هم تکرار می شود مانند خمیازه.

بین 54 تا 25% افراد این عمل را انجام می دهند. تا کنون شواهدی علمی مبنی بر ارتباط شکستن انگشتان و بروز بیماری آرتروز وجود ندارد ، اما اگر این عمل سبب ایجاد التهاب شود احتمال بروز آرتروز نیز هست.

وقتی انگشت خود را می شکنید در واقع کاری مهمتر انجام می دهید . صدای ایجاد شده ناشی از این عمل به دلیل شکستن حباب های موجود در مایع سیوویال موجود در بین مفاصل است که باعث روان شدن حرکت انگشت شما می شود.

با این کار شما باعث می شوید تا فضای بین دو مفصل گسترش پیداکند و فشار بین مفاصل کم می شود، که این افت فشار باعث ایجاد گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن حل نشده در مایع بین مفصلی می شود و ایجاد حباب های گازی می کند.

صدای شکستن انگشت ناشی از شکستن این حباب ها ست.

مطالعه منتشر شده در سال 2010 در مجله Journal of the American Board of Family Medicine نشان داد از بین 215 فرد شرکت کننده در مطالعه با رنج سنی 89 تا 50 سال تنها 18% شان با سابقه شکستن انگشت دچار بیماری آرتروز شده بودند و در 5/21 % آنها هیچ ارتباطی مشاهده نشد.

منبع : سلامت دیجیتال
634
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید