اثرات سوءتغذیه در اوایل بارداری بر نوزاد


اثرات سوءتغذیه در اوایل بارداری بر نوزاد

محققان می‌گویند تأثیر متغیر و منفی سوءتغذیه ی مادر در طول ۱۰ هفته ی اول بارداری می‌تواند در بچه تأثیر گذاشته و این تأثیر منفی حتی تا سن ۵۹ سالگی هم ادامه داشته باشد.

آن‌ها دریافتند بچه هایی که مادرانشان در ۱۰ هفته ی اول بارداری دچار کمبودهای غذایی و سوءتغذیه بودند، در DNA آن‌ها تغییراتی رخ می‌دهد که می‌تواند مانع از فعالیت ژنهایی شود که در فرآیند رشد و تکامل و متابولیسم دخیل هستند.

در واقع ۱۰ هفته ی نخست بارداری دوره ای بسیار حساس است چرا که در آن متیلوم خون ، یا متیلوم ژنوم DNA نسبت به محیط و شرایط پیش از زایمان بسیار حساس است. این دوره ای است که زن نباید بداند که باردار است.
در این تحقیق٬ محققان این مسئله را بررسی کردند که کمبود غذایی چگونه بر تغییرات ژنتیکی تأثیر می‌گذارد. آن‌ها تأثیر تماس کوتاه مدت با بیماری‌های ناشی از کمبود غذایی را در دوران پیش از زایمان و پس از آن مورد بررسی قرار دادند.

در واقع آن‌ها نمونه ی خون ۴۲۲ فردی را که در معرض کمبود غذایی بودند در دوره‌های مختلف در طول بارداریشان سنجیدند و بر روی ۴۶۳ فرد تحت کنترل که پیش از زایمان در شرایط کمبود غذایی قرار گرفتند آزمایش‌ها و بررسی‌هایی انجام دادند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که بین کمبود غذایی در هفته ی اول تا دهم بارداری و تغییرات ژنتیکی ارتباط مستقیمی وجود دارد٬ اما این ارتباط در هفته‌ های بعدی به چشم نمی‌خورد.

منبع : سلامت دیجیتال
729
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید