اثربخشی دارو به ژنتیک بیمار وابسته است

تاثیر متفاوت داروها بر افراد مختلف سالها ذهن دانشمندان را مشغول کرده بود؛ تا اینکه مطالعات محققان دانشگاه فلوریدا نشان داد ژن ها با میزان تاثیر دارو نسبت مستقیم دارند و به همین دلیل است که بدن برخی بیماران به دارو بهتر پاسخ می دهد.
در این مطالعه آمده است ژن ها نه تنها تعیین کننده میزان اثربخشی دارو هستند؛ بلکه دوز مناسب هر فرد را نیز مشخص می کنند.
محققان معتقدند زمانی دارو کارایی لازم را دارد که با توجه به فاکتورهای ژنتیکی تجویز شود که به آن فارماکوژنتیکس گفته می شود. فارماکوژنتیکس شاخه ای از علم داروشناسی است که به تاثیر عوامل ژنتیکی و واکنش بدن نسبت به داروها می پردازد.
تجویز داروی متناسب با ژنتیک بیمار علاوه بر کاهش دوره درمان، عوارض جانبی را نیز کاهش می دهد.

***** ژن ها در نحوه تجزیه دارو توسط کبد موثر هستند
زمانی که دارویی وارد بدن می شود، فعال است. آنزیم های موجود در کبد، دارو را تجزیه می کنند و پس از اثرگذاری دارو، آن را غیر فعال می کنند؛ در این حالت بدن دارو را دفع می کند. گاهی به دلیل ساختار ژنتیکی بدن، این آنزیم ها به خوبی کار نمی کنند و دارو تجزیه نمی شود و برای مدت طولانی در بدن باقی می ماند و سبب بروز عوارض ناخواسته می شود، بنابراین تجویز دارو با توجه به ساختار ژنتیکی حائز اهمیت است.نتایج این تحقیقات در شماره اخیر نشریه The Conversation منتشر شده است.

منبع : ایرنا
567
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید