ازدواج یا زندگی باهم

شما باهم ازدواج می کنید پس اجازه دهید این با هم بودن شادی و قدرت عشق را با خود همراه کند. محققان می گویند هستند افرادی که با هم زندگی می کنند، ولی ازدواج نکرده اند و این افراد هرگز طعم آن هیجانات ، احساسات و آرامشی را که افراد ازدواج کرده تجربه می کنند، نخواهند چشید.

محققان می گویند برای باهم بودن و آینده ای روشن باید برنامه داشت. آنها می گویند افرادی که برای آینده خود هیچ طرحی ندارند مانند زوجی هستند که باهم زندگی نمی کنند. زمانی که شما آینده ای را برای خود در نظر می گیرید ، نشان می دهد که تمایل دارید ارتباط شما با هم قویتر شود و این سبب احساس تعهد و شادی در همسران می شود.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید با کسی زندگی کنید ولی ازدواج مطرح نیست ، این سوال ها را از خود بپرسید: آیا این روش زندگی با معیارها و عقاید شخصی شما تناسب دارد؟

آیا این تصمیم مخالفت خانواده شما را به همراه خواهد داشت؟

این تصمیم مشکلات اجتماعی برای شما به همراه ندارد؟

برای حل این مسائل چه می کنید؟

چطور با این مسئله کنار خواهید آمد؟

با خود فکر کنید و بیاندیشید که چرا می خواهید با کس دیگری زندگی کنید؟

آیا معنای زندگی مشترک را درک کرده اید؟ از ازدواج و زندگی مشترک چه می خواهید؟ از مسئولیت های خود آگاهید؟ و ….

 

آگاه باشید که شما ریسک بزرگی می کنید. در اغلب مواردی که افراد تصمیم می گیرند باهم زندگی کنند و هیچ تعهد رسمی به هم نداشته باشند ، هیجان و تقویت رابطه و عشق ، کمتر معنی پیدا می کند.

آنها تنها زمان زیادی را با هم می گذرانند و در زیر یک سقف هستند ، اما این اصلا به معنای این نیست که آنها قرار است با یک پیمان مقدس کنار هم آینده ای روشن داشته باشند و از حال و در کنار هم بودن قدرت بگیرند.

آنها که با پیمان ازدواج تصمیم می گیرند با هم زندگی کنند، تمام علایق و عشق خود را باهم تقسیم می کنند. بنابراین قبل از هرچیز خوب فکر کنید، شرایط را ارزیابی کنید، خوب همدیگر را بشناسید و در انتقال اطلاعات فردی صادق باشید. آن زمانی که یکدیگر را باور کردید و به این نتیجه رسیدید که با هم زندگی خوشی خواهید داشت و مسیر فکر و زندگی خود را همسو دیدید ، دست در دست هم بگذارید و با صداقت و محبت زندگی مشترک خود را آغاز کنید.

منبع : سلامت دیجیتال
534
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید