اگر زمان زایمان شما نزدیک است بخوانید

قبل از به دنیا آمدن فرزند جدید آماده کردن یک چک لیست می تواند شما را متمرکزتر کرده و از اضطرابتان بکاهد.
آکادمی اطفال امریکا چک لیستی از تلفن های اضطراری گرفته تا بسته بندی لوازم مورد نیاز نوزاد و مادر را به شرح زیر پیشنهاد می دهد:
• تمام اطلاعات تماس بیمارستان و همینطور پزشکی که قرار است نوزاد را به دنیا بیاورد.
• جزئیات رفتن به بیمارستان از جلمه مسیر راه ها و حتی ورودی مناسب به بیمارستان.
• شماره تلفن های ضروری، از جمله آمبولانس و شماره فردی که می خواهید با شما در اتاق زایمان باشد.
• کیفی از وسائلی که قرار است همراه خود به بیمارستان ببرید از جمله لباس، لوازم بهداشتی و …. . بهتر است شماره تماس عزیزانتان را نیز همراه داشته باشید.
• آماده کردن صندلی ماشین نوزاد و اطمینان از اینکه به درستی در ماشین قرار داده شده باشد.
• هماهنگی لازم برای مراقبت از دیگر فرزندان.

منبع : سلامانه
408
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید