اگر می خواهید بعد از 50 سالگی طلاق بگیرید باید این نکات را بدانید:

طلاق گرفتن بعد از 50سالگی یعنی جدایی از کسی که حداقل دو دهه از عمر خود را با کسی که با او رشد کرده اید .

اما حتما دلیل محکمی دارید که پس از این همه سال این چنین تصمیمی گرفته اید. البته تصمیم شما سخت و مهم است و در این باید بدانید که:

  • شما تنها نیستید:

شاید گمان کنید افرادی چون شما کم هستند اما واقعیت خلاف آن است. آمار مرکز National Center for Family & Marriage Research نشا ن می دهد که طلاق در این سن در بین سالهای 1990 تا 2010 دوبرابر شده است و هم اکنون از هر 4 طلاق یک طلاق مربوط به افراد بالای 50 سال است.

  • کمی طاقت فرساست:

اینکه پس از سال ها به این نتیجه برسید که تحمل زندگی برایتان غیرممکن شده است و باید اینگونه تلخ از شریک زندگی خود جدا شوید، باعث رنجش شما می شود. این تصمیم در شما استرس ایجاد می کند و شاید خودتان را سرزنش کنید. اما این تصمیم خودتان است که پس از سال ها تجربه گرفته اید پس به خود اعتماد کنید.

  • شاید این تصمیم شما را به مسیر بهتری در زندگی هدایت کند:

قبل از جدایی فکر کنید و راههای پیش رو را بررسی کنید، آرزوها و خواسته های خود را بازبینی کنید و بر اساس توان خود حرکت کنید. کسی نمی داند شاید راههای بهتری برای شما باز شود.

  • ضروری است که از کسی کمک بگیرید:

گاه ممکن است شما خسته و بی حوصله اید و فشار کارهای روزمره سبب می شود تا این تصمیم به ذهن شما خطور کند و به انجام آن مصمم شوید. اما قبل از هر تصمیمی با مشاور و روانپزشک و یا دوست دانا و صمیمی خود مشورت کنید. شاید دید شما نسبت به برخی مسائل تغییر کند.

  • امور مالی را در نظر بگیرید:

اگر قصد طلاق در شما جدی است به این فکر کنید که امور زندگی شما پس از جدایی چگونه خواهد گذشت. آیا منبع در آمدی دارید؟ آیا با این سن می توانید کار مناسبی پیدا کنید؟

  • مثبت بیندیشید:

طلاق آنگونه هم که در تصور عامه است برای افراد گران تمام نمی شود. شاید این فرصتی است برای زندگی و تولدی دوباره. برای شاد و خوشبخت بودن هرگز دیر نیست. گاه چاره ای جز طلاق وجود ندارد و شما بهترین تصمیم را گرفته اید. پس مطمئن و امیدوار زندگی جدیدی برای خود بسازید و ازتجربه های گذشته برای زندگی نوین خود استفاده کنید و هرگز خود را برای گرفتن این تصمیم سرزنش نکنید.

 

منبع : سلامت دیجیتال
1331
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید