این نوع از چربی های بدن زودتر سوزانده می شوند:

 

سالهاست که  محققان با خبرهایی وسوسه انگیز از انواع چربی و میزان سوختن آنها در بدن ما را مشغول کرده اند. بر خلاف چربی های سفید که تمایل دارند درجایی از بدن ذخیره شوند ، چربی های قهوه ای تمایل کمتری برای ماندن در بدن دارند. باید بدانیم که در نوزادان تمایل به چربی های قهوه ای بسیار بیشتر است اما در افراد میانسال به سختی این نوع چربی باقی می ماند.

مطالعات اخیر نشان می دهد که در شرایطی چربی های قهوه ای می توانند رها شوند. اخیرا محققان اعلام کرده اند که می توانند چربی های سفید را به چربی های قهوه ای تبدیل کنند و مانند آنها عمل کنند و با سوختن کالری بیشتری سوزانده شود.

مطالعات قبلی گفته اند که دمای سرد به فعال شدن چربی های قهوه ای در بدن افراد سالم کمک می کند، اما هیچ یک از تحقیقات تبدیل چربی سفید به قهوه ای را ثابت نکرد. اما مهم این نکته است که دریافتند چربی های سفید کالری بیشتری را می سوزانند و مکانیسم آن کشف شد. مطالعه بیشتر درباره آن دسته از موادی که می توانند به این تبدیل شدن کمک کنند ارزشمند به نظر می رسد.

منبع : سلامت دیجیتال
458
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید