این کارها را هرگز در مقابل دختر خود انجام ندهید!


این کارها را هرگز در مقابل دختر خود انجام ندهید!

این کارها را هرگز در مقابل دختر خود انجام ندهید:

معمولا قاعده بر این است که دختران از مادر خود الگو می گیرند و البته پسران نیز مادر خود را نمونه ای برای انتخاب همسر خود می دانند . مادران نقش بسیار تعیین کننده ای در خانواده و آینده فرزندان خود دارند ، پس باید همیشه مراقب رفتارهاشان باشند.

  1. هرگز وقتی اشتباهی مرتکب نشده اید کلمه متاسفم را بکار نبرید.
  2. هرگز تفریح و بیرون رفتن به همراه فرزند و یا خانواده خود را به این دلیل که چیزی برای پوشیدن ندارید کنسل نکنید. آموزش و تجربه حضور فرزندان در اجتماع را با دلایل بیهوده هدر ندهید.
  3. اجازه دهید کودکان بحث و صحبت بزرگتر ها را ببینند اما فقط بحث و صحبت نه دعوا و بی حرمتی و خشونت بین والدین را.
  4. با دوستان خود در برابر دخترتان از شایعات درباره زنان دیگر صحبت نکنید.
  5. در برابر فرزند دختر تان خود را با دیگر زنان مقایسه نکنید.
  6. از ظاهر و ویژگی های زنانه خود در برخوردهای اجتماعی استفاده نکنید.
  7. به خاطربلد بودن برخی مهارت ها که شاید مردانه باشند به دیگران در حضور فرزند خود فخر نفروشید.
منبع : سلامت دیجیتال
709
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید