با سیم های به هم ریخته چه کنیم؟

بیشتر ما به سیم های لوازم الکتریکی به چشم یک مزاحم نگاه می کنیم که همیشه باید به دنبال راهی برای پنهان کردنشان باشیم. اما این بار پیشنهاد می کنیم با سیم ها دوست باشیم و به چشم فرصتی برای ایجاد یک قطعه هنری روی دیوار به آنها نگاه کنیم! در اینجا ایده هایی رو در نظر گرفتیم که می توانید از آنها الهام بگیرید، شاید مطابق سلیقه شما نباشند اما بهتر از سیم های درهم و برهم و نامرتب یا مچاله شده در گوشه خانه هستند!

 

منبع : مجله تصویری لاپلاس
644
مطـالــب مرتـبــــط را بخوانید